Maden suyundan gelen fayda

Maden suyu adından da anlaşılacağı gibi yerin derinliklerinden çıkarılan ve bazı mineralleri içeren bir sudur. Bu mineraller ve bileşenler arasında kemik, kas, diş sağlığı için değerli kalsiyum, kalp, kas, sinir sağlığı için değerli magnezyum, su elektrolit dengesi için değerli sodyum, kalp ritmi, ileti sistemi için değerli potasyum, diş ve kemik sağlığında değerli florür, tiroid bezi fonksiyonları için değerli iyod, su elektrolit dengesinde değerli klorür, asit baz dengesinde, midedeki sindirimde değerli bikarbonat, sindirim safra kesesi fonksiyonlarında değerli sülfatı sayabiliriz.

Suyun sağlığımızdaki önemi inkâr edilemez bir gerçektir. Eğer bu su bir de vücudumuz için gerekli birtakım mineralleri de içeriyorsa ek faydalara da sahip demektir. Ben bu vesileyle biraz maden suyunun içindeki kalsiyum ve magnezyumu ilgilendiren ve dünyaca değerli dergilerde yayınlanmış bazı makaleler ve çalışmalardan bahsetmek istiyorum.

Uluslararası osteoporoz dergisinde yayınlanmış, meunier ve arkadaşları tarafından yürütülmüş randomize, plasebo kontrollü, çift kör bir çalışmanın sonuçlarına göre 152 postmenopozal sağlıklı kadında, yüksek kalsiyum içeriğine sahip sülfattan zengin maden suyu tüketiminin kemik sağlığına belirgin faydası olduğu gösterilmiş. Benzer şekilde guillemant ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada 12 sağlıklı genç erkekte, kalsiyum açısından zengin su içilmesinden sonraki dört saat içinde kemik metabolizması üzerindeki akut fayda gösterilmiş. Endokrinolojik çalışmalar dergisinde yayınlanan, costi ve arkadaşlarının menopoz öncesi ve sonrası 255 kadından oluşan bir çalışmasında düzenli olarak kalsiyum açısından zengin maden suyu alımının, özellikle menopozdan sonra omurganın kemik sağlığının korunmasına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu göstermişler. Kalsiyum alımı denince hemen süt ve süt ürünlerinin tüketimini aklımıza getiririz. Bu ürünler bir çoğumuzda sindirim sıkıntılarına yol açabiliyor. Oysa aynı minerali hiçbir ek kalori almadan maden suyu tüketerek de aynı değerde kazanmak mümkün.

BMC halk sağlığı dergisinde yayınlanan Rylander ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada sınırda hipertansiyonu olan 70 kişiden oluşan bir grup incelenmiş. Başlangıçta idrarda magnezyum veya kalsiyum atılımı düşük olan kişiler arasında, dört hafta sonra magnezyum içeren suyu tüketen grupta idrarla magnezyum atılımı artmış ve maden suyu tüketen bu grupta ikinci ve dördüncü haftalarda kan basıncında anlamlı bir düşüş tespit edilmiş.

Nutritients dergisinde 2020 yılında yayınlanmış randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışma da, yaşları 18 ile 60 arasında değişen ve fonksiyonel kabızlık tanısı almış 244 kadın incelenmiş. Çalışmaya göre üçüncü ve altıncı haftalarda magnezyumdan zengin maden suyu verilen grupta belirgin iyileşme gözlenmiş.

Maden suyu ile ilgili yapılmış ve faydalarını gösteren birçok çalışma mevcut. Ancak her üründe olduğu gibi burada da dikkat edilmesi gereken nokta abartmadan tüketmek.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x